Czym zajmuje się radca prawny?

Zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego. Zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Ogólnie rzecz biorąc radca prawny to osoba, która świadczy pomoc prawną. Przez takową pomoc rozumiemy udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, a oprócz tego także zastępstwo prawne i procesowe.

Radca i etyka zawodowa

Grzegorz Biernat – kancelaria radcy prawnego

Każdy radca prawny jest zobligowany do przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Podstawowe wartości zawodu regulują określone przepisy, do których należą:
– niezależność,
– tajemnicę zawodową,
– unikanie konfliktu interesów,
– ochrona godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym,
– lojalność wobec klientów.

Znajomość przepisów

W myśl ciągłego samodoskonalenia i możliwości udzielania skutecznej pomocy każdy radca prawny winien znać aktualny stan przepisów prawa. Wszelkie decyzje i działania powinny być zgodne ze wszystkimi jego postanowieniami. Obowiązkiem więc radcy jest doszkalanie i poszerzanie kompetencji.

Uprawnienia i charakter pracy

Wykonywanie obowiązków przez radcę prawnego jest bardzo zbliżone do obowiązków adwokata. Radca prawny może nam udzielić wielu porad. Ma możliwość reprezentowania nas w sprawach dotyczących spadków i darowizny. Jeśli mamy problemy dotyczące kwestii odszkodowań i ubezpieczeń, również możemy zwrócić się o pomoc do radcy. W sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu pracownik — pracodawca wszelkie spory i roszczenia jest w stanie pomóc rozwiązać radca prawny. Reasumując, radca wyświadczy usługi w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a nawet prawa rodzinnego. Zawód ten często postrzegany jest mylnie jako mniej ważny, typowo doradczy organ. To tylko utarte przekonanie. Tak naprawdę do radcy prawnego możemy zwrócić się w wielu kłopotliwych sytuacjach i problemach z zakresu wielu dziedzin prawa, a jego kompetencje są bardzo wysokie. Przy wyborze swojego reprezentanta nie sugerujmy się więc nazwą zawodu, a raczej człowiekiem, jego wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Biernata mieści się w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 9, lok. 7
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii: www.radca.limanowa.pl